Permission Marketing: Tahap Keizinan Perhubungan Peribadi

Tahap keizinan seterusnya adalah perhubungan peribadi. Pada tahap ini, peniaga mempunyai pengaruh terhadap keputusan pelanggan. Sebagai contoh, seorang yang sakit gigi mungkin hanya membenarkan doktor yang dipercayainya sahaja bagi memeriksa serta mencabut gignya.

Walaupun tahap ini mempunyai pengaruh yang besar ke atas pelanggan, tahap ini mempunyai hadnya yang tersendiri. Peniaga tidak dapat melayan semua pelanggan dan kadangkala keizinan ini tidak dikongsi oleh staf sendiri sekalipun. Mujur zaman sekarang ada teknologi seperti emel, SMS dan Facebook yang membantu meluaskan rangkaian peribadi peniaga.

<< Tahap Keizinan Poin | Tahap Keizinan Reputasi Jenama >>

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *