Bidalan Bisnes: Menebas Lalang

Apabila seorang usahawan mencipta peluang sendiri dengan meneroka bidang baru, selalunya hasil tidak boleh dituai dengan segera. Bahkan, biji benih pun tidak dapat ditanam dengan segera. Ini kerana lalang yang merimbun akan membunuh biji benih.

Bidang baru juga bermakna tanah tersebut masih belum ditebas lalangnya. Antara perkara yang boleh menjadi lalang adalah kurangnya kesedaran pengguna, ketiadaan contoh produk, ketiadaan pengedar, ketiadaan undang-undang dan sebagainya.

Usahawan perlu bersedia dengan modal dan masa tambahan untuk menebas lalang jika hendak membuka ladang baru. Fokus juga perlu walaupun masa yang diperlukan sebenarnya tidaklah sepanjang yang dijangka.