Business Model Canvas: Faktor Luaran

Ramai yang bertanya, di manakan letaknya pesaing dalam Business Model Canvas? Apa yang ada di dalam Business Model Canvas hanyalah perkara yang boleh dikawal oleh pemilik bisnes. Semua perkara lain adalah faktor-faktor luaran yang tidak boleh dikawal tetapi mempengaruhi kejayaan sesebuah Business Model.

Antara faktor-faktor tersebut adalah:
  1. Teknologi
  2. Undang-undang
  3. Pelanggan
  4. Pasaran
  5. Pesaing
Perbincangan di blog Dr. Alexander Osterwalder tentang topik ini turut membincangkan kemungkinan meletakkan rakan niaga sebagai faktor luaran juga dan bukannya di dalam Key Partners di Business Model Canvas. Namun, bagi tujuan perbincangan di blog ini kita akan tumpukan dahulu kepada lima faktor di atas.