Kurangkan Kos Anda Berubah

Kekal fleksibel dengan mengurangkan halangan untuk berubah
Perubahan adalah rakan baik anda. Lebih mahal untuk anda membuat perubahan, makan makin kurang kemungkinan anda melakukannya. Sekiranya pesaing anda boleh berubah lebih pantas berbanding anda, maka anda mengalami kepincangan yang besar. Sekiranya perubahan menjadi terlalu mahal, maka habislah anda.
Di sinilah bagaimana kekal lean memabntu anda. Keupayaan utnuk berubah sekelip mata adalah satu perkara yang dimiliki oleh semua pasukan kecil namun tidak akan dimiliki oleh pasukan besar. Pada waktu inilah para gergasi akan mencemburui para pemain kecil. Apa yang memerlukan masa berminggu-minggu bagi pasukan besar dalam organisasi yang besar untuk berubah mungkin hanya mengambil masa sehari bagi organisasi yang kecil dan lean. Kelebihan tersebut tiada ternilai. Perubahan murah dan pantas adalah senjata rahsia pemain kecil. 
Ingat; segala wang tunai, marketing, staf dalam dunia ini tidak akan dapat membeli ketangkasan kekal kecil.
Apabila berbicara tentang teknologi web, perubahan harus mudah dan muruah. Sekiranya anda tidak boleh berubah sambil berjalan, anda akan ditinggalkan mereka yang boleh berbuat demkian. Oleh sebab itulah anda perlu mensasarkan saiz yang lebih kecil.
Emergence
Emergence adalah salah satu prinsip pokok ketangkasan, dan antara perkara paling hampir kepada magik. Ciri-ciri emergence tidak direka atau terbina dalam, mereka muncul begitu sahaja hasil dinamisme sistem. “Emergence” datang daripada bahasa Latin pertengah kurun ke-17 yang mendefinisikan “kejadian yang tidak dijangka”. Anda tidak boleh merancang atau menjadualkannya, tetapi anda boleh memupuk persekitaran yang membolehkannya berlaku dan mengambil manfaat daipadanya,
Contoh klasik emergence adalah sifat burung yang terbang berkelompok. Simulasi komputer boleh menggunakan seminima tiga peraturan mudah (contohnya jangan langgar satu sama lain) dan tiba-tiba anda mendapat tingkahlaku kompleks seiring dengan perjalanan kawanan untuk membelah langit, mengelakkan halangan dan seterusnya. Tidak ada satu pun tingkahlaku maju ini dikawal oleh peraturan, sebaliknya ini muncul daripada dinamisme sistem.
Peraturan mudah, seperti dalam simulasi burung, membawa kepada tingkahlaku kompleks. Peraturan kompleks, sama seperti undang-undang cukai di kebanyakan negaran akhirnya membawa kepada tingkahlaku bodoh.
Banyak amalan pembangunan perisian mempunyai kesan sampingan membunuh sebarang ruang bagi emergence. Kebanyakan usaha untuk mengoptimumkan – mengikat sesuatu terlalu konkrit – mengurangkan variasi dan skop interaksi serta perhubungan, iaiatu sumber emergence. Dalam contoh kawanan burung, sama seperti sistem yang direka dengan baik; sebenarnya interaksi dan perhubungan itu yang mencipta tingkahlaku yang menarik.
Lebih ketat kita cuba mengawal, maka semakin kurang ruang emergence untuk penyelesaian kreatif. Sama ada mengunci spesifikasi sebelum keperluan difahami sepenuhanya atau terlalu awal mengoptimumkan kod, atau mencipta sistem serta senario navigasi yang kompleks sebelum diuji pengguna sebenar; hasilnya adalah sistem yang bodoh dan terlalu kompleks. Bukannya sistem yang kemas dan elegan yang memanfaatkan emergence.
Kurangkan saiz, kekal ringkas. Biarkan sahaja ia berlaku.

Andrew Hunt, The Pragmatic Programmers

Download eBook Business Model Canvas Malaysia di link ini.