Apa Itu Strategi & Taktik?

Strategi adalah ilmu mencerap keadaan sekeliling dan membuat rancangan. Pakar strategi dapat menganalisa keadaan semasa dan memilih jalan yang paling sesuai. Mereka yang menggunakan strategi dapat mengenalpasti peluang dan halangan serta beberapa pilihan pendekatan.

Taktik pula langkah atau teknologi spesifik dalam melaksankan sesuatu rancangan strategik. Mereka yang mengikut taktik semata-mata terpaksa meniru langkah demi langkah setiap simpang. Jika tidak mereka akan mati akal dan sesat. Mereka yang bermain dengan strategi pula dapat memilih simpang lain mengikut keadaan.

Sebagai contoh, katakan seorang usahawan memilih untuk menggunakan strategi Permission Marketing. Objektif strategi ini adalah untuk mengumpul data prospek supaya dapat terus berhubung dan akhirnya menjual. Terdapat banyak taktik yang boleh digunakan dalam melaksanakan strategi ini antaranya menggunakan blog, Google Docs dan Aweber. Usahawan yang mensasarkan kurang daripada 500 orang tahu dia cukup dengan Google Docs dan tidak memerlukan Aweber.

Usahawan yang hanya tahu taktik menggunakan Aweber pula akan terus menggunakan aplikasi tersebut walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan keperluannya. Apabila mereka tidak berjaya mengumpul pelanggan, mereka menyalahkan aplikasi walaupun sebenarnya strategi mereka salah. Usahawan tersebut mungkin tidak menyediakan umpan yang cukup bagus untuk menarik pelanggan.

Pendaftaran coaching Strategic Thinking Untuk Orang Bisnes dibuka di sini.