Edgecraft: Langkah #2

Langkah kedua dalam Edgecraft adalah mengenalpasti ufuk-ufuk baru bagi produk yang hendak kita inovasikan. Ambil contoh karipap, berikut adalah ufuk-ufuk baru bagi produk ini:

Antara ufuk-ufuk lain:

  1. Karipap rendang
  2. Karipap krim
  3. Karipap pizza

Edge baru hanya akan remarkable sekiranya cukup ditarik ke hujung. Sebagai contoh, karipap yang hanya panas sedikit dari suhu bilik tidak akan diperkatakan orang. Produk perlu pergi betul-betul panas baru digoreng untuk menjadi sesuatu yang remarkable. Karipap juga perlu betul-betul frozen untuk dijual sebagai produk sejuk beku.

Pelajari business model yang remarkable dalam eBook Business Model Canvas Malaysia Edisi Ekstra di Downloadilmu.