Faktor Undang-undang & Cost Structure

Kita bersambung daripada entri semalam tentang kesan undang-undang terhadap Value Proposition. Secara luarannya kita dapat lihat kehilangan perlindungan undang-undang dalam bentuk cukai menghilangkan Price sebagai Value Proposition.

Namun apa yang sebenarnya berlaku adalah kehilangan perlindungan itu menyerang Cost Structure syarikat. Mengambil contoh kedai elektronik di Langkawi, sudahlah harga menjadi sama seperti di tanah besar. Mereka juga berhadapan dengan kos pengangkutan yang lebih tinggi di Langkawi. Bagai sudah jatuh ditimpa tangga, keadaan ini meruntuhkan Cost Structure mereka sama sekali.