Getting Real: Kurang Berat

Lebih Lean Anda, Lebih Mudah Untuk Berubah

Lebih berat sesuatu objek, lebih tinggi tenaga yang diperlukan untuk menukar arahnya. Peraturan ini terpakai dalam dunia bisnes juga dunia fizikal.
Perubahan harus mudah dan murah apabila melibatkan teknologi web. Sekiranya anda tidak boleh berubah sambil berlari, anda akan  ketinggalan berbanding mereka yang boleh. Sebab itulah anda harus mensasarkan untuk mencapai berat yang kurang. 
Berat bertambah disebabkan oleh:
 • Kontrak jangka panjang
 • Kakitangan berlebihan
 • Keputusan kekal
 • Mesyuarat tentang mesyuarat lain
 • Proses yang tebal
 • Inventori (fizikal atau mental)
 • Lock-in hardware, software dan teknologi
 • Format data tertutup
 • Masa lampau memerintah masa hadapan
 • Peta jangka panjang
 • Politik pejabat
Berat dikurangkan oleh
 • Pemikiran just in-time
 • Ahli pasukan yang mampu melakukan pelbagai kerja
 • Hidup denagn kekangan dan tidak cuba mengalihkannya
 • Kurang software, kurang code
 • Kurang feature
 • Saiz pasukan yang kecil
 • Ringkas
 • Antaramuka yang ringkas
 • Produk open source
 • Format data terbuka
 • Budaya terbuka yang memudahkan untuk mengakui kesilapan
Kurang berat membolehkan anda menukar haluan dengan pantas. Anda boleh bertindakbalas dan berevolusi. Anda boleh fokus kepada idea yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Anda boleh menggunakan teknologi baru sekarang dan bukannya kemudian. Anda tidak memandu kapal pengangkut pesawat tetapi bot komando. Nikmati keupayaan anda.
Sebagi contoh, mari kita sebuah syarikat lean serta kurang berat yang telah membina produk dengan kurang software dan feature. Di pihak satu lagi pula adalah adalah syarikat yang lebih berat dengan produk yang mempunyai lebih banyak software dan feature. Katakan datang teknologi baru seperti Ajax atau konsep baru seperti tagging pula datang. Siapa yang lebih pantas mengadaptasi produk mereka? Pasukan dengan lebih banyak software dan feature atau pasukan dengan kurang software dan feature serta proses yang lebih organik? Mereka yang fokus kepada apa yang difokuskan sekarang?
Sudah tentu pasukan yang kurang berat akan berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk berubah mengikut permintaan pasaran. Syarikat yang lebih besar kemungkinan besar masih membincangkan perubahan atau melayan kerenah birokrasi sedangkan syarikat yang lebih kecil sudah berubah. Syarikat yang lebih kecil sudah dua langkah di hadapan sementara syarikat yang lebih besar masih memikirkan bagaimana untuk berjalan.
Syarikat-syarikat kecil, lincah dan tangkas boleh pantas menukar keseluruhan business model mereka, produk, feature dan marketing. Mereka boleh membuat silap dan membaikinya dengan cepat. Mereka boleh mengubah keutamaan, barisan produk dan fokus. Lebih penting lagi, mereka boleh mengubah fikiran mereka.