Lean Startup: Engine of Growth

Engine of Growth adalah mekanisme yang digunakan usahawan bagi mencapai pertumbuhan lestari (sustainable). Maksud lestari di sini adalah aktiviti yang digunakan untuk mencapai pertumbuhan tersebut boleh diulang secara berkala dan bukannya aktiviti one-off.

Ciri pertumbuhan lestari adalah: Pelanggan baru datang dari tindakan pelanggan lama.

Terdapat empat cara pelanggan lama menjana pertumbuhan lestari:

  1. Promosi mulut ke mulut
  2. Promosi sampingan hasil menggunakan produk itu sendiri
  3. Keuntungan yang diperolehi digunakan untuk membiayai iklan berbayar
  4. Pembelian dan penggunaan berulang

<< Value & Growth Hypothesis | Viral Engine of Growth >>