Long Tail: Berakhirnya Kekangan Rak

Salah satu ciri utama ekonomi Long Tail adalah tiada lagi kekangan rak. Di Internet, kos untuk menambah satu lagi produk dalam senarai adalah menghampiri sifar. Tambahan pula, tiada tekanan untuk produk tersebut terjual dengan cepat kerana tiada ruang digunakan.

Keadaan ini lebih ketara bagi produk-produk yang sudah menjadi digital sepenuhnya seperti buku, video dan audio. Dalam era tradisional, buku atau CD harus terjual sekurang-kurangnya satu unit seminggu untuk mendapat tempat dalam kedai. Jika tidak, kos mempamerkan produk tersebut adalah lebih mahal berbanding keuntungan jualan.

Tekanan sebegitu tidak wujud di Internet, biarpun produk tersebut terjual sebulan sekali sahaja kadar keuntungannya tetap serupa. Malah, produk-produk sebegini dalam kuantiti yang banyak sebenarnya membentuk majoriti produk yang terjual di Internet.