Nota Filmmaking Episod 6

Nota Filmmaking Episod 6
Jenis-jenis Shot
1. Close up
2. Extreme close up
3. MCU – Medium close up
4. Medium
5. Medium long
6. Full shot
7. Long shot
8. Extreme long shot

Ini adalah sebahagian nota daripada Bengkel Filmmaking di Perpustakaan Taman Tun Dr. Ismail pada 13 Mac 2014 kendalian Razeef Mohd (UiTM) & Mustafa Davis. Ikuti nota lengkap di sini.