Perkiraan Baru Era Long Tail

Ada dua perkara utama yang membolehkan logik baru ekonomi terjadi dalam Era Long Tail:

1. Penurunan Kos Produksi

Teknologi pengeluaran digital membolehkan kuantiti unit minima dikurangkan. Sebagai contoh, kebiasaanya sebuah judul buku perlu dicetak dalam kuantiti 1000-3000 unit bagi mendapatkan harga yang munasabah. Teknologi percetakan digital membolehkan jumlah unit diturunkan kepada 100. Malah, anda boleh cetak satu sahaja buku anda sekiranya mahu!

2. Penurunan Kos Pengedaran

Internet membolehkan usahawan mengumpul serta berhubung dengan bakal pembeli secara mudah dan murah. Penulis kini boleh menjual terus kepada pembaca serta tidak lagi terikat kepada pengedar serta kedai buku. Selama ini kedai buku menelan kos 35-50% daripada harga buku.

Perbandingan Penerbitan Tradisional dengan Penerbitan Era Long Tail

Penerbitan Tradisional

Kuantiti Buku: 3000 unit
Harga: RM20

Kos Per Unit: RM5
Diskaun Kedai Buku (40%): RM8
Royalti (7%): RM1.40

Pulangan kepada penulis: 3000 X RM1.40 = RM4200

Penerbitan Era Long Tail

Kuantiti Buku: 500 unit
Harga: RM20

Kos Per Unit: RM10
Royalti: RM10

Pulangan kepada penulis: 500 x RM10 =  RM5000

Kedua-dua business model masih relevan serta mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Jangan pula para penulis menyangka menerbit sendiri itu semudah menulis blog dan dalam masa yang sama jangan pula mengharapkan penerbit semata-mata. Era Long Tail membuka peluang lebih besar dan terpulang kepada para usahawan serta karyawan untuk memanfaatkannya.