Permission Marketing: Elemen

Dalam dunia sekarang yang sangat sibuk, Interruption Marketing menjadi tidak berkesan lagi bagi menjual. Adalah lebih baik untuk mendapatkan keizinan pelanggan sebelum mula memasarkan kepada mereka.
Apabila pemasar sudah mendapat keizinan pelanggan, mesej daripada Pemasar sudah dijangka oleh pelanggan. Pelanggan tidak merasa mesej daripada pemasar datang tanpa diundang. Mesej daripada Pemasar juga lebih peribadi dengan ditujukan terus kepada pelanggan berserta maklumat yang relevan. 

Secara amnya, mesej secara Permission Marketing akan diterima oleh pelanggan dalam keadaan mental dan emosi yang lebih baik. Ini memudahkan pelanggan menerima maklumat yang disampaikan oleh pemasar dan menjaga hubungan baik antara kedua-dua pihak.

Seterusnya kita akan melihat latar belakang Interruption Marketing dan bagaimana model bisnes tersebut seharusnya berfungsi.

<< Pengenalan | Idea Lama Interruption Marketing >>