Permission Marketing: Lima Tahap Keizinan

Setelah kita mengetahui konsep-konsep asas Permission Marketing, kita lihat pula Lima Tahap Keizinan iaitu:

  1. Intravenous
  2. Poin / Liabiliti / Peluang
  3. Perhubungan Peribadi
  4. Reputasi Jenama
  5. Situasi
Seperti yang dapat kita lihat, Reputasi Jenama hanyalah pada tahap keempat iaitu tahap kedua terakhir. Apa maknanya? Di sebalik begitu ramai pakar yang menekankan penjenamaan, mengapakah tahapnya dianggap begitu rendah oleh Seth Godin?  Bagaimana pula mencapai tahap lebih tinggi?
<< Lima Taraf Pelanggan | Tahap Keizinan Intravenous >>