Permission Marketing: One to One Marketing

Sebelum wujudnya kilang, kereta dan alat komunikasi elektronik kebanyakan perniagaan beroperasi dalam ruang lingkup lokal. Mereka menjual kepada satu kumpulan pelanggan tertentu dan terhad. Oleh itu, penjual mengambil inisiatif untuk mengenali setiap pelanggan dan membuat marketing one-to-one kepada mereka. Penjual tinggal sekampung dengan para pelanggan dan tahu kemampuan kewangan masing-masing.

Mass market menumpukan kepada customer share (fokus pasaran) untuk mendapatkan seberapa ramai pelanggan. One-to-one marketing pula menumpukan kepada share of customer (fokus pelanggan) bagi mendapatkan lebih banyak jualan kepada pelanggan yang sama.

Seterusnya kita akan lihat pula konsep utama Permission Marketing yang merupakan gabungan antara mass marketing dan one-to-one marketing.

<< Mengapa Interruption Marketing Tidak Berkesan | Sinergi One to One Marketing & Mass Marketing >>