Positioning & Edgecraft: Budaya

Tidak lengkap rasanya kalau membicarakan bahasa tanpa menyebut tentang budaya. Sepertimana bahasa, edge budaya juga sering dilupakan. Terlalu terikut-ikut budaya ‘global’ menyebabkan produk usahawan menjadi sama sahaja seperti produk keluaran ‘budak besar’. Ini menyebabkan produk usahawan tidak dapat bertapak dan seterusnya tidak mampu berkembang.

Rantau ini sebenarnya mempunyai banyak kekayaan budaya yang boleh dijadikan modal perniagaan. Ambil contoh dalam sektor makanan, mengikut acuan barat hanya ada beberapa model kedai makan antaranya:

  1. Fast food
  2. Buffet
  3. Quick serve
  4. Fine dining
  5. Cafe
  6. Bistro
Namun bagaimana pula dengan kedai makan minang? Di mana mereka dalam model-model tersebut? Kedai minang membawakan terus pilihan lauk ke meja pelanggan. Mereka mempunyai elemen fast food, buffet dan quick serve dalam satu masa.
Bagaimana kalau konsep ini diubah dan digantikan dengan makanan lain? Bagaimana kalau kedai western yang menghidangkan dengan cara Minang? Pelanggan akan mendapat value proposition convenience dan personalization dengan cara yang jauh berbeza.

Dapatkan Video Tutorial Business Model Canvas di http://videotutorial.firdausariff.com