Positioning Negara & Industri

Kemahiran menghasilkan sesuatu produk tidak bermakna seseorang usahawan dapat menghasilkan Business Model yang berdaya saing. Terdapat juga keadaaan di mana faktor-faktor dalam Business Model Environment menghalang kemunculan pemain baru.

Sebagai contoh, kita lihat industri coklat. Meskipun bahan mentah coklat iaitu koko datang dari rantau ini, tradisi penghasilan coklat berpusat di Eropah. Negara-negara seperti Belgium, Switzerland dan Austria mendominasi penghasilan coklat premium. Positioning mereka sudah begitu kuat sehingga apabila disebut sahaja coklat premium, orang ramai akan terus terfikir coklat Belgium.

Apakah implikasinya kepada pembuat coklat tempatan? Mereka berhadapan laluan sukar untuk mencabar positioning yang sudah tercipta sekian lama. Lebih-lebih lagi dalam sektor hadiah korporat, mereka sudah terbiasa dengan jenama seperti Godiva serta Patchi yang dijual melalui butik-butik eksklusif.